REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Rekisterinpitäjä: Christel Boy
Y-tunnus: 1452651-3
Osoite: Maununtie 76, 07190 Halkia
Puhelin: 040 572 5511
Sähköposti: christel@christelboy.fi
Yhteyshenkilö: Christel Boy

REKISTERIN NIMI

-Yhteydenottorekisteri
-Ajanvarausrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, ja palvelujen toimittaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisterissä käsitellään ajanvarauskalenterin sekä yhteydenottolomakkeen käyttäjien henkilö- ja yhteystietoja. Näitä tietoja ovat mahdollisesti:

  • Asiakkaan nimi
  • Asiakkaan yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
  • Varattuun palveluun liittyvät tiedot

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

  • Rekisterinpitäjän ja asiakkaan asiakassuhteen ylläpitoon
  • Laskutukseen
  • Palvelun edellyttämien yhteydenottojen ja viestien mahdollistamiseen
  • Rekisterinpitäjä voi myos lähettää markkinointi- ja muita tiedotusviestejä asiakkaalle, mikäli asiakas on sen erikseen sallinut.
  • Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön.

Sähköisen viestinnän tunnistetiedot; Yleensä kaikki verkossa toimivat järjestelmät keräävät jonkinlaista lokitietoa, joka sisältää mm. IP-osoitteita, sekä käyttävät evästeitä. Sinua ei voi tunnistaa näistä tiedoista.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN JA TIETOTURVA

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu christelboy.fi-nettisivuille,  johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja lähettääkseen sinulle tilaamasi uutiskirje tai tuote. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRROT

Tietojasi ei luovuteta kenellekään muulle markkinointi- tai muuhun tarkoitukseen.

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on oikeus milloin tahansa:
Saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
Saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot;
Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
Vaatia henkilötietojesi poistamista;
Vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.

YHTEYDENOTOT

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse: christel@christelboy.fi

MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

EVÄSTEET

Käytämme sivustollamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. PERUUTUSEHDOT

Ilmoitathan tekstiviestillä 24h aikaisemmin, jos et pääse tulemaan varaamallesi ajalle. Peruuttamattomasta ajasta peritään 28€ korvaus.